top of page
917-Logo_DetNationaleKlimatopmoede_1_negativ.png

Det Nationale Klimatopmøde 2024

Vores fælles ressource vand, giver samarbejde og samskabelse.

Det var fjerde gang Klimatoriums Nationale Klimatopmøde løb af stablen. Klimatopmødet udspringer af Klimatilpasningskonferencen, som blev arrangeret af C2C CC tilbage i 2019 og som viste behov for at samle sektoren til drøftelse af klimahandling. Det har herfra udviklet sig fra klimatilpasning til også at omhandle klimaforebyggelse. Lært af covid-19-pandemien afholdes konferencen som hybrid konference. Dette gøres for at favne internationalt og lære på tværs af landegrænser, samtidig med at der arbejdes mod sikre handling nationalt og ikke mindst lokalt. Dette er netop hvad er blevet et af Det Nationale Klimatopmødes helt store kendetegn.

scroll

KTMpic1 (1).png
DSC04914.jpg

Vand som årets tema

2023 har været et år som har budt på ekstremt alvorlige vandkriser som følge af de aktuelle klimaforandringer, hvor både oversvømmelser og tørke har præget ind- og udland. Med sin livsgivende kraft skal vand betragtes som vores fælles ressource og ansvar, og netop dette var hvad årets konference satte fokus på.

Det Nationale Klimatopmøde samlede fagpersoner, lokale borgere, vidensinstitutioner samt projektledere fra kommuner og erhvervsliv til at sætte fokus på vandets essentielle rolle i spørgsmålet om klimatilpasning og -forebyggelse. Ambitionen er at finde løsninger på, hvordan samfundet på tværs af offentlige institutioner, vidensinstitutioner, borgere og det private erhvervsliv skaber mere samarbejde om langvarige og lavpraktiske løsninger - både nationalt og internationalt.

”Dejligt at det ikke var dommedagsdata der dominerede konferencen. Der var dybtfølte connections fra vores udenlandske gæster som gav stof til eftertanke. En reminder om, hvor og hvad vi kommer af og selvfølgelig at fremtiden står på skuldrene af os.”
IMG_1680 (1).jpg

Topmødet i år foregik på engelsk og havde stor international repræsentation – med oplægsholdere fra New Zealand, Grønland, Canada, Sverige, Holland og Finland. Herudover var der deltagere fra mange steder i verden, der loggede på via livestreaming.

Stor internationalt repræsentation

DSC05093 (1).jpg

Konferencen var opdelt i 3 sessioner

Vand i ekstremer

Der va en række eksempler på lokalsamfund og lande, der har oplevet voldsomme vandmængder og oversvømmelser, eller på den anden side vandmangel og tørke. Deltagerne kunne blandt andet se frem til oplæg fra Susan Ancel, direktør for One Water Planning i Canada, samt Rohan O’Niell-Stevens, viceborgmester i Nelson, New Zealand.

Miljøfremmede stoffer i vand

En alvorlig udfordring, der udgør en trussel mod miljøet og menneskers sundhed både i Danmark og resten af verden. For at tackle de miljøfremmede stoffer, er der brug for, at vi optimerer måden, vi beskytter vores vand på – teknologisk, videnskabeligt og politisk. Her kom Lotta Ruokanen fra HELKOM – Helsinki Kommissionen og Søren Rygaard Lenschow fra NIRAS kommet med indspark til, hvor vi skal sætte ind, og hvor er der potentiale for udvikling.

Den holistiske vandinfrastruktur

Her var emnet håndteringen af vand, klimatilpasning, miljø og grøn omstilling, hvor vi skal blive endnu bedre til at tænke på tværs af sektorer. Det handler om at finde nye måder at håndtere det ekstra vand, der kommer – bremse det, flytte det rundt og styrke overvågningen og oprensningen af vandet - før vi sender det videre til renseanlæggene. Sessionen bød på oplæg fra Den Hollandske ambassade, Erhvervsfyrtårn for vandteknologi og Danske Regioner.

Oplægsholdere 2023

PR & INTERVIEWS

image (1).png
image (3).png
image (2).png

I perioden juni t.o.m. august var der 49 omtaler af Det Nationale Klimatopmøde samt Børnenes Klimamøde. Dette gav et samlet reach på 1,87 millioner læsere.

Hvad angår Det Nationale Klimatopmøde var der indslag fra TV2 Midt Vest, som kan ses her.

Det blev primært dækket af lokale og regionale medier så som Lemvig Folkeblad, Dagbladet Holstebro og Dagbladet Struer. Af nationale medier har branchemedier, herunder Klimamonitor, Ctwatch og Altinget bragt artikler.

Hør mere om Det Nationale Klimatopmøde

Portraet_SarahLund.jpg

Sarah Lund

Director of international collaborations and strategic sustainability initiatives

salu@klimatorium.dk

Design uden navn (33).png
Design uden navn (32).png
bottom of page