top of page

Andre begivenheder

med erhvervsliv, politikere, kommuner og universiteter

December

Klik i siderne på billederne for at se flere fotos fra dagen.

Morten Dahlin, Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde diskuterede på Klimatorium vigtige emner som by- og landdistriktsudvikling, PtX-teknologier og Erhvervsfyrtårn for vandteknologi. 

Klog Energi

Klimatoriums direktør Lars Nørgård Holmegaard var med i debatten om Klog Energi på Christiansborg.

Workshop om ny ingeniøruddannelse

En ny type diplomingeniøruddannelse indenfor maskin- og produktionsområdet, hvor ingeniørtraineen primært er ude i virksomheden under studiet. Det er emnet for en stribe midt- og vestjyske virksomheder, som har sagt ja-tak til VIA University College invitation til workshop om mulighederne. Ideen er at finde nye måder til at imødekomme en stigende efterspørgsel på ingeniør kompetencer – ikke mindst i Vestdanmark, og samtidig skabe fleksible muligheder for livslang og praksisnær uddannelse. 

Arrangement for Dansk Industri

Klimatorium var vært for DI Midt Vests medlemmer, hvor de besøgte et næsten færdigbygget Power-to-X i Ramme og hørte om mulighederne for at bruge terrænnært grundvand som vandressource til PtX her i det vestjyske. Særligt var der fokus på erhvervspotentiale i bæredygtig vandteknologi hertil. Efter nogle spændende oplæg fra Skovgaard Energy, Lemvig Kommune, Topsoe, Lemvig Vand og Klimatorium, var der networking for medlemmerne i Klimatoriums udstilling.

November

Kickoff på Erhvervsfyrtårnsprojekt

Opstartsmøde i Klimatorium for Erhvervsfyrtårn for vandteknologi for vandteknologi, fase 2 - til socialfondsprojektet Water Valley Wise Workforce. Partnere i projektet er: Erhvervshus Midtjylland, Water Valley Denmark, Klimatorium - Danmarks Internationale Klimacenter, VIA University College, DTU Sustain, Ferskvandscentret Kursus, Region Midtjylland og Teknologisk Institut.

Klimatilpasning i kystnære kommuner

Kystdirektoratet holdt et kursus om kystteknik og kystnatur i Klimatorium med deltagelse af 40 fagpersoner fra kystnære kommuner rundt om i Danmark. Der blev til kurset dykket ned i forskellige tekniske aspekter ift. kystbeskyttelse - fra traditionelle diger til naturbaserede løsninger.

 

Fokus på vind og grøn energi

Klimatorium havde besøg af vindmølle- og energiselskabet Vattenfall og repræsentanter for Lemvig Kommune, heriblandt borgmester Erik Flyvholm. Fokus lå på samarbejdsmuligheder og perspektiver inden for grøn omstilling i Nordvestjylland. Vattenfall vandt udbuddet om havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord. Vesterhav Syd vil levere fossilfri energi til 170.000 danske husstande med 20 vindmøller på 8,4 MW. Arbejdet fortsætter i Vesterhav Nord, der skal levere energi til 180.000 husstande med 21 møller.

Oplæg om klimabetinget vand

Direktør for Klimatorium Lars Nørgård Holmegaard var på podiet til Hydrologidag 2023 i Odense, hvor temaet var "Vandets rolle i den grønne omstilling". Lars Nørgård Holmegaard fortalte om anvendelse af klimabetinget vand til grøn energi

Netværksmøde med GRUNDFOS

GRUNDFOS var på besøg i Klimatorium for at drøfte, hvordan vi kan tackle klimabetinget vandproblemer i samfundet, såsom øget nedbør og stigninger i grundvandsspejlet.
Dagen blev afsluttet med at se Living Lab i Bækmarksbro, hvor Klimatorium er med til at udvikle nye metoder til at måle regn og kortlægge det terrænnære grundvand.

Oktober

Inspirationsdag og tur rundt i Klimatoriums Living Lab

Efter afslutning af fase 1 i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi holdt Klimatorium en inspirationsdag til fremtidens vandteknologiske løsninger. Klimatorium fik her besøg af SMV’er, medlemmer af Klimatorium, partnere i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi og andre interesserede - der hørte om de løsninger, kommet ud af erhvervsfyrtårnet. Dagen startede på Klimatorium med oplæg og diskussioner om forskellige projekter. Efter frokost og networking gik turen ud i Klimatoriums 508 km2 Living-Lab med bus. Under turen besøgte vi også Skovgaard Energy, som holdt oplæg om deres dynamiske PtX-anlæg, som er verdens første.

September

Vidensdeling på tværs af England, New Zealand og Danmark

Bæredygtighedschef Sarah Lund fra Klimatorium var inviteret til at holde et oplæg under Auckland Climate Festival 2023. Festivalen havde fokus på at udveksle erfaring og viden på tværs af England, New Zealand og Danmark omkring vandets afgørende rolle i de klimaudfordringer vi står midt i. Ud over Klimatorium bestod panelet også af Johnnie Freeland fra Ngaati Te Ata Waiohua, Matthew Bradbury, forfatteren bag "Water City" samt Mark Ronald Payne-Larsen fra DMI Klimaatlas. 

Besøg fra politisk formand

Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti var på besøg i Klimatorium. Vi præsenterede her nogle af de spændende projekter vi arbejder med ud fra vores vision om både at gavne klimaet og det danske erhvervsliv. Med til mødet var også Jens Lønberg Pedersen, som er medlem af Kommunalbestyrelsen i Lemvig, Jens Jørn Porup, der er formand for Lemvig Konservativ Vælgerforening, Jørgen Nørby som er bestyrelsesformand i Klimatorium og Lars Nørgård Holmegaard direktør i Klimatorium.  Klimatorium sætter pris på at få mulighed for at fortælle om vores arbejde med at fremme klimavenlige løsninger og at inddrage klima i den aktuelle debat på en positiv måde. 

Hackathon: BlueGreen Innovation Challenge

13.-14. september var Aarhus samlingspunkt for et ’hackathon’, BlueGreen Innovation Challenge: Hackathon 2023, hvor studerende og virksomheder fra tværs over Europa i fællesskab udviklede nytænkende løsninger inden for klimatilpasning, regnvandshåndtering og biodiversitet. Klimatorium deltog med to eksperter og bidrog til formidlingen. Se video med sammenklip fra dagene.

August

Workshop om kystbeskyttelse

Kystdirektoratet afholdte workshop  i samarbejde med RAMBØLL DANMARK omkring kystbeskyttelsesarbejdet på strækningen Lodbjerg-Nymindegab, beliggende i Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Kystdirektoratet har søgt om tilladelse til at starte kystbeskyttelse, der vil bestå af sandfodring enten på stranden eller kystnært, hvor vanddybden er mindre end 6 meter. Forskellige interessenter mødte op til workshoppen. Bl.a. en organiseret gruppe af surfere med interesse for kyststrækningen.

Maj

Medlemsdag i Klimatorium

Klimatorium afholdte et arrangement for medlemmer med oplæg fra Kim Falkenberg fra IBF A/S,  Kristoffer Sindby-Larsen fra OK Nygaard, Michael Brask fra NCC samt Asbjørn H. Nielsen fra Aalborg Universitet. Medlemsdagen bød også på frokost og networking, og der var plads til, at medlemmer kunne styrke dialog og samarbejde på tværs.

April

Podcast-deltagelse

Projektleder Pernille Weiland fra Klimatorium kan høres i et nyt podcastafsnit "Er der vand nok til dig og Power-to-X i fremtiden?" i podcasten Den Grønne Omstilling. Her diskuterer hun Power-to-X og vandressourcer med Søren Nøhr Bak, Senior Expertise Director ved NIRAS.  Hør podcasten her. 

#21 - Er der vand nok til dig og Power-to-X i fremtiden?Den Grønne Omstilling
00:00 / 28:28

Erhvervsudviklingsdøgn i Klimatorium

MEA afholder for 15. år i træk deres Erhvervsudviklingsdøgn - denne gang i Lemvig Kommune. Her blev dørene åbnet for et døgn fyldt med faglig viden, inspiration og sparring. I dag har der særligt været fokus på energi, klima og Power-to-X. Professor Sebastian H. Mernild (SDU), Niels Erik Skovmose Madsen, Administrerende direktør (Skovgaard Energy), Anders Hoffmann, Afdelingschef (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) og historikker Asser Amdisen spillede bolden op med en række faglige oplæg. Deltagerne tog også på virksomhedsbesøg i Lemvig Kommune, f.eks. udflugt til Plastix A/S, Skovgaard Energy og Egholm A/S.

Marts

Partnerdag i Klimatorium i Erhvervsfyrtårn

Klimatorium samlede deltagere på tværs af 14 projekter i Erhvervsfyrtårn for vandteknologi for at belyse centrale problematikker ift. vand, klima og miljø og styrke synergi mellem projekterne. Dagen bød på en række oplæg. Eksempelvis fortalte Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Klimatorium, om, hvordan Klimatorium ønsker at skabe et paradigmeskifte i måden vi håndterer vand - ved at finde nye løsninger decentralt i byer, landbrug og industrier. Ligeledes delte Mark Payne fra DMI data om fremtiden klimaforandringer.

Konference i New Zealand

Klimatorium deltog i Tūpuna Pono (at være gode forfædre) konferencen i New Zealand. Det er næste store skridt i samarbejdet med New Zealand, hvor hele regionen på toppen af sydøen nu er med til at støtte op. Besøget er en del af EU's IURC (International Urban and Regional Cooperative) projekt. Direktør Lars Nørgård Holmegaard og bæredygtighedschef Sarah Lund deltager sammen med Claus Borg direktør for Teknik & Miljø, Lemvig kommune. Dagsordenen er kun blevet endnu mere aktuel efter New Zealand havde undtagelsestilstand start året grundet ekstrem nedbør og budskabet fra befolkningen er klar; der skal handles nu og samarbejde og vidensdeling er fundamentalt for at vi kommer i mål.

Februar

Innovationsworkshop med landbrug

Klimatorium arbejder for at landbrug og forsyninger kan arbejde tættere sammen omkring håndtering af vand. Derfor afholdte vi en innovationsworkshop sammen med SEGES Innovation, Fjordland og lokale landmænd for at finde synergier på tværs af aktørerne.

Få indblik i innovationsworkshoppen via ovenstående video.

Design uden navn (33).png
Design uden navn (32).png
bottom of page