top of page
Kloak overløb

SmartFlow

DA_Co-fundedbytheEU_RGB_POS-320x65.png

1. januar 2024 - 31. december 2024

image.png
image.png

SmartFlow er et nyt, innovativt koncept inden for kloaksystemovervågning, der adresserer sektorens behov for en effektiv løsning. Projektet kombinerer avanceret teknologi og kunstig intelligens for at skabe et unikt system til at måle og analysere belastningen på kloaksystemer.

 

SmartFlow-brønden er designet til at være et naturligt valg ved nybyggeri og renoveringsprojekter. Brønden vil ikke kun hjælpe med at fastslå oprindelsen af uønsket indtrængende vand i kloaksystemer, men også optimere styringen af kloakanlæg og rensningsanlæg. Dette er afgørende for at håndtere udfordringer som gamle rør, fejlkoblinger og utætte brønde, der ofte forårsager problemer i spildevandssystemet.

 

SmartFlow bringer tre nøgle innovationer til projektet.

1. For det første er der en ny flowmåler, der anvender en billig og kommercielt tilgængelig tryktransducer, hvilket gør sensoren selvrensende og energieffektiv. Dette gør det muligt for sensoren at være batteridrevet og kræve minimal vedligeholdelse.

2. For det andet implementerer projektet et unikt Big Data databehandlingssystem, der bruger kunstig intelligens til løbende kalibrering af flowmåleren og forudsigelse af kommende belastninger baseret på historiske data og meteorologiske forudsigelser.

3. Endelig inkluderer SmartFlow et IoT-baseret dashboard, der forbinder flowmålerne og viser aktuel belastning samt SmartFlows egne forudsigelser og varslinger. Dette system gør det muligt at overvåge og styre kloaksystemet effektivt via mobile enheder.

 

Projektet sigter mod at levere en fungerende prototype af flowmåleren, som vil blive afprøvet i et faktisk kloaksystem. Det efterfølgende projekt vil fokusere på optimering af omkostninger og holdbarhed samt udvidelse af databehandlingssystemet og dashboardet til at håndtere store kloaksystemer over længere perioder. SmartFlow repræsenterer en nødvendig løsning i en tid præget af ekstremhændelser. Med fokus på bedre drift og adskillelse af spildevand fra regnvand vil SmartFlow hjælpe spildevandsselskaber med at opnå økonomiske besparelser og reducere overløb af spildevand til recipienter. Projektet er et skridt mod mere bæredygtig og effektiv håndtering af kloaksystemer, hvilket er afgørende for samfundet som helhed.

Jeppe (t.v.) og Mikkel (t.h.) fra SmartBrønd på besøg i Klimatorium

IMG_7488.jpg
Design uden navn (33).png
Design uden navn (32).png
bottom of page