top of page

Byggeri fase 2

Klimatorium arbejder for at udvide bygningen og de eksisterende rammer for Klimatorium. Ved at fordoble arealet af Klimatorium gøres der plads til flere kontorpladser, mødefaciliteter samt fly by pladser til samarbejdspartnere, SMV’er og studerende.

Da Klimatorium blev opført, var ambitionerne og visionerne væsentligt større end budgettet tillod. Bygningen blev derfor tegnet som en helhed, men byggeriet blev opdelt i to faser, hvor den første blev indviet i 2020. På grund af den markante vækst, Klimatorium har oplevet siden 2020, er der brug for mere plads for at kunne fortsætte udviklingen.

 

Det stigende antal besøgende i Klimatoriums dynamiske udstillingsområde kræver mere plads til udstillinger og læring. I 2023 har vi nået en ny rekord med over 35.000 gæster. Årlige klimamøder og voksende konference- og formidlingsaktiviteter øger behovet for bedre møde- og konferencefaciliteter.

Der arbejdes lige nu med forskellige finansieringsmodeller for at kunne starte fase 2.

01

Flere kontorpladser

En udvidelse af Klimatorium skal give bedre muligheder for at invitere erhvervslivet, uddannelsesinstitutter og klimaforskere ind som en mere integreret del af Klimatorium. Ved at stille kontor- og skrivebordspladser samt mødelokaler til rådighed skaber vi bedre rammer for samarbejde på tværs af forskning og erhvervsliv og dermed bedre forudsætninger for at realisere de synergier, som kan føre til nye løsninger.

02

Punkt_4_Bilag_2_4_Bygning_tegningerpdf-13.png

Et nyt auditorium

Udvidelsen af bygningen skal også skabe plads til et nyt auditorium, der skal tiltrække de mest fremtrædende klimaforskere og derigennem bidrage til at styrke videns- og innovationsgrundlaget i Danmark. Der arbejdes lige nu med forskellige auditorium-løsninger. Den centrale tanke er, at løsningen skal være fleksibel, hvor en opdeling af auditoriet skal gør det muligt at flere begivenheder kan finde sted samtidigt.

03

Iværksættermiljø

Sidst, men ikke mindst, skal udvidelsen af Klimatorium give bedre muligheder for at videreudvikle et iværksættermiljø, hvor nye virksomheder kan trække på Klimatoriums store netværk, viden og faciliteter. De kan dermed være med til at skabe innovative løsninger for grøn omstilling og på nogle af de voksende udfordringer med klimatilpasning og samtidig skabe nye arbejdspladser i en del af Danmark, hvor vidensarbejdspladser og højtuddannet arbejdskraft kan være en mangelvare.

Se plantegninger

Design uden navn (32).png
Design uden navn (33).png
bottom of page