top of page
rolig Hav

TREASURE

1. august 2023 - 1. august 2026

Klimatorium, Lemvig Vand og KIMO Denmark deltager i et nyt og visionært EU-projekt TREASURE med regionale myndigheder, vidensinstitutter, virksomheder, vandforvaltningsorganer og NGO'er fra Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. TREASURE står for “Tageting the reduction of plastic outflow into the North Sea". Projektet arbejder tværnationalt på at løse problemer med makroplast i vores vandmiljø omkring Nordsøen. Der er her særligt fokus på makroplast, der er plastaffald, der måler mere end 5 millimeter i diameter. Dette kan f.eks. være alt fra plastikflasker til ting fra skraldespande og fiskeudstyr, der ender i vandmiljøet.

Design uden navn.jpg
image_edited.jpg

Der er presserende behov for transnationalt samarbejde og koordineret udveksling for at udvikle effektive og varige løsninger for at forhindre og reducere udledningen af plastik i miljøet omkring Nordsøen.

image.png

Hvert år ender mindst 14 millioner tons plastik i havet, og plast udgør 80% af al marineaffald, der findes fra overfladevand til dybhavssedimenter. Ikke kun marinearter lider under dette problem ved at indtage eller blive indviklet i plastaffald, hvilket medfører alvorlige skader og død. Plastforurening truer også fødevaresikkerheden og kvaliteten, menneskers sundhed, kystturisme og bidrager yderligere til klimaændringer. Desuden når en betydelig del af havaffaldet havet gennem floder og indre vandveje.

Lemvig Vand og Klimatorium har i dette projekt særligt fokus på at reducere plastforureningen i vandløb ved at identificere, forhindre og fjerne makroplastaffald inden det løber ud i fjorde, søer og hav. Vi glæder os over, at vi er de eneste partnere i projektet, der bidrager til at undersøge, hvor store mængder makroplast, der ender i rensningsanlæg og regnvandssystemer. Derudover vil vi udvikle effektive metoder til at opsamle plastaffaldet og samarbejde med samfundet for at ændre adfærd og mindske udbredelsen af plastik i toiletter, riste og vandløb. Klimatoriums rolle vil her særligt være er at formidle projektet ud til det bredere samfund.

Dette projekt er banebrydende, da det er den første omfattende undersøgelse af makroplastforurening i Danmark. Vores resultater vil hjælpe med at forstå omfanget af problemet, men også lede vejen for effektive løsninger, der kan tjene som en model for andre regioner og lande.

image
IMG-20231209-WA0000
4096-3072-max
processed-8CE5AA0E-A9C9-4549-8D17-531361E8669C-A440C610-71E2-44CC-9810-3D90A377D6CC
IMG_0092
Kernen i projektet består af samarbejde og vidensudveksling mellem Living Labs ved forskellige flod-hav-grænseflader, f.eks. Frisian Peninsula (DE), hollandske deltaer (NL), Nieuwpoort Yser-estuarium (BE), franske havne og havne (FR) samt vandløb ved Vestkysten (DK).
image.png
image.png

Fire fokusområder i TREASURE

Hver region implementerer en kombination af politik, dataindsamling, oplysning og fjernelsesaktiviteter for at udvikle robuste, praksisbaserede løsninger til at reducere flodaffald, som kan anvendes på tværs af Nordsøregionen.

01

Governance & politik:

Forbedre flerniveaugovernance for effektivt samarbejde mellem aktører langs vandsystemer og forbedre politikker på forskellige niveauer for affaldsforebyggelse.

02

Dataindsamling & analyse

Anvende undersøgelses- og observationsmetoder, f.eks. borgerforskning, drone-teknologi, for at udvide viden om sammensætning, distribution og kilder til affald samt harmonisere metoder.

03

Forebyggelse & adfærdsændring

Uddanne og træne målgrupper inden for industri, regering og offentlighed om behovet og muligheden for at reducere plastudslip og implementere indgreb til affaldsforebyggelse (f.eks. indsamling af rekreativt og videnskabeligt affald).

04

Fjernelse af plastaffald

Anvende forskellige teknikker til indsamling og fjernelse af plastikaffald fra floder og havne for at få indblik i deres (omkostnings)effektivitet.

rolig Hav
Design uden navn (33).png
Design uden navn (32).png
bottom of page