top of page
Selvom en fase 2 for udvidelsen af Klimatorium som bygning stadig ligger ude i fremtiden,

Grøn Jyllandskorridor

1. januar 2023 - 31. december 2025

Grøn Jyllandskorridor er et samarbejdsprojekt mellem 26 partnere med det formål at bidrage til udviklingen af en mere effektiv og miljøvenlig, multimodal transport i Jyllandskorridoren, og skabe synergi mellem passager- og godstransporten. Dette skal gøres ved at skabe øget bevidsthed om korridorens muligheder og fordele i forhold til andre korridorer.

Klimatorium har projektledelsen for Arbejdspakke 3.1 med særlig fokus på bæredygtige godstog og deltager hertil i arbejdspakker ift. kommunikation samt benchmarking og positionering.

image.png

Jylland skal blive den foretrukne handelsrute mellem Norge og Europa

image.png

Jyllandskorridoren er det geografiske transportnet, som forbinder Sydnorge, Vestsverige og Jylland med Centraleuropa. Transportnettet inkluderer både vej, jernbane og sø. Der fragtes hver dag store mængder gods og passagerer.

Transporten skaber vækst og udvikling, men sætter også et pres på behovet for alternative løsninger, som kan sikre CO2-reduktion samt en grøn og bæredygtig fremtid. Jyllandskorridoren kan blive stedet, hvor udviklingen støttes af samarbejde, koordinering på tværs af grænser og udvikling af nye, bæredygtige løsninger.

Bæredygtig omstilling af godstog

Klimatorum er projektleder for Arbejdspakke 3.1. Formålet med aktiviteten er at udvikle en drejebog for omstilling af godstog til bæredygtig drift på ikke elektrificerede strækninger. Elektrificering er reglen på TEN-T strækninger, men batteridrift kan bruges på kortere og længere strækninger der leder hen til TEN-T nettet. Det gælder i alle lande, hvor ikke alle strækninger elektrificeres med køreledninger. Det gælder bl.a. regionale strækninger i Vestdanmark, industrispor i Norge og evt. også ved jernbanespor på havne.

Aktiviteten skal understøtte projektets mål ved at sikre, at alle dele af jernbanenettet kan blive en del af en bæredygtig udvikling, selv om elektrificering med køreledninger ikke sker. Det skal ske ved at undersøge og lægge tilrette for omstillingen af godstransporten til bæredygtige drivmidler, identificere løsninger, der kan reducere klimaaftrykket, samt sikre opmærksomhed på infrastruktur som leder hen til hovedstrækningerne.

image
image_edited
image
image
image
image
image

Mød partnere i projektet

Projektets partnere omfatter både regioner/fylker, kommuner, havne, private virksomheder, interesseorganisationer og transportaktører fra Norge og Danmark. Få forskellige perspektiver på projektet, og bliv klogere på, hvordan vi forsøger at skabe en bæredygtig, effektiv og multimodal Jyllandskorridor.
Arne Nincander fra Powered by Telemark
Knud Christensen fra Everfuel
Design uden navn (33).png
Design uden navn (32).png
bottom of page