top of page
image (15).png

Vores mission

Klimatorium er Danmarks Internationale Klimacenter. Vi er sat i verden for at bygge broer mellem offentlige aktører, virksomheder, civilsamfundet og uddannelses- og forskningsinstitutioner for at løse klimarelaterede udfordringer på lokal, national og international plan.

01

Vores fokusområder

Vi udvikler nye løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer indenfor områderne: Kystnære Klimaudfordringer, Grøn Energi, Cirkulær Økonomi, Vand og Miljø. Vi arbejder derfor med alt fra reduktion af CO2-udledning til at styrke biodiversitet og tilpasse byer, kyster og åbne landskaber til fremtidige klimaforandringer.

02

Quadrable Helix som metode

Klimatorium er kendetegnet ved at skabe løsninger og udbrede kendskabet til dem. Vi arbejder altid ud fra en Quadruple Helix tankegang. Det handler her om at etablere samarbejder mellem det offentlige, private virksomheder, lokale borgere og vidensinstitutioner for at finde frem til innovative klimaløsninger. Det er dog ikke innovation, der er omdrejningspunkt alene. Det er altafgørende at man udvikler løsninger i henhold til det civile samfunds behov og forespørgsler. Vores fremtidsstrategi er at udbygge samarbejdsrelationerne med endnu en dimension - det kulturelle/intergeneationelle. Hermed ændres Quadruple til Quintuple Helix.

03

Formidling

Klimatorium arbejder for at udbrede forståelsen for klimaets situation i dag – og hvordan vi i Danmark arbejder på at løse disse udfordringer. Vi har et offentligt tilgængeligt udstillingsområde i Klimatorium, der besøges flittigt af borgere, turister, skoler og fagpersoner, hvor det er muligt at få inspiration fra virkeligheden. Hertil afholder vi årlige nationale klimamøder for både børn, unge og fagpersoner. Vi formidler bredt og ønsker at formidle, så også en 6. klasses elev forstår vores budskaber og pointer.

klimatorium-lokalt-og-internationalt.jpg

04

Grøn vækst

Klimatorium tager afsæt i konkrete udfordringer og samarbejder bredt - lokalt, nationalt og internationalt - for at løse disse. Vi arbejder for at projekter ikke blot ender som rapporter og hensigter, men fører til konkrete løsninger, produkter, services eller arbejdspladser. Som internationalt klimacenter arbejder vi for at hjælpe virksomheder med at bringe grønne initiativer ud på den internationale scene - og dermed også styrke eksport og erhvervsudvikling i Danmark.

05

Finansiering

Klimatorium er etableret som en non-profit forening, og aktiviteter og drift finansieres via projektmidler, medlemskontingenter og finanslov.

Bliv klogere på Klimatoriums finansiering i sektionen Årsregnskab.  

Design uden navn (33).png
Design uden navn (32).png
bottom of page